Kullanım Şartları

Sitemize üye olarak, kullanım şartlarını okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan etmiş oluyorsunuz.

1.Taraflar

İşbu sözleşme, Onlinebaski.net ve üye arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

İşbu sözleşme, site ziyaretçisinin sanal ortam kanalları üzerinden sözleşme'yi onaylayıp üye olması ile başlar. Sözleşme, üye ve/veya Onlinebaski.net tarafından Sözleşme'ye uygun şekilde sonlandırılıncaya kadar üye'nin sözleşmede belirtilen tüm üyelik koşullarını zamanında ve eksiksiz yerine getirmesi şartına bağlı olarak yürürlükte kalır.

2.Tanımlar

Site: www.onlinebaski.net isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

Üye: Site'ye üye olan ve site'de sunulan hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Kullanıcı Adı: Üyelerin website hizmetlerinden faydalandıkları sırada üyeyi tanıtan kullanıcı üye kimlik adıdır.

Şifre: Website üyeliğinin aktif hale getirilebilmesi için website tarafından kullanıcı üyeye üyelik formunda belirtilmiş olan e-posta adresine gönderilen ve bu aşamadan itibaren website hizmetlerinden faydalanmak için üye girişi sırasında kullanılacak harf ve numaradan oluşan şifredir.

Alıcı: Sitede sunulan hizmet kapsamında satıcı tarafından arz edilen ürünleri satın almak isteyen ve site’ye üye olan gerçek veya tüzel kişiler.

3.Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Üyelik Sözleşmesi'nin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Üye, üyelik sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Onlinebaski.net tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik, site'nin ilgili bölümünden, üye olmak isteyen kişi tarafından site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak gerekmektedir. Reşit olmayan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5.Geçersiz Üyelikler

İşbu Sözleşme'ye aykırı başlatılmış Üyelikler geçersizdir. Bu durumda Onlinebaski.net’in söz konusu geçersiz üyeliği bildirmeksizin anında sonlandırma yetkisi vardır. Sözleşme'ye aykırı olarak başlatılmış Üyelik durumunda dahi, işbu Sözleşme kapsamında Onlinebaski.net’in tüm hakları en geniş kapsamıyla işbu Sözleşme'ye uygun olarak koruma altında olacaktır.

6.Gizlilik Politikası

Onlinebaski.net, Üye’lere ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Onlinebaski.net, Üye’lere ait gizli bilgileri, Üyelik Sözleşmesi'nde aksine müsade edilen durumlar haricinde üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

7.Çerezler (Cookies)

Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza gönderilen ve bir dizi karakter içeren küçük bir dosyadır. Çerezler, sitelerin tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar gibi ziyaretinizle ilgili bilgileri hatırlamasına yardımcı olur. Bu bilgiler sayesinde siteler bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir.

Bu internet sitesinde, kullanıcılara belirli reklamları ileten Reklam Çerezleri kullanılmaktadır. Kullanıcıların Ad Soyad, E-Posta vb. kişisel bilgileri toplanmamaktadır.